CONSILIUL JUDETEAN, CONVOCAT DE INDATA

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
 
DISPOZIŢIE Nr. 167
 privind convocarea de îndată a Consiliului judeţean Buzău în şedinţă 
Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.94 alin.(4) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1. Convocarea de îndată a Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă, MIERCURI, 11 IULIE 2018, ORA 13:00.
Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi:
PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
1. Trecerea bunului imobil – Canton Buda, aparținând drumului DJ 203H din proprietate publică în proprietatea privată a județului Buzău;
2. Modificarea poziției nr. 19 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău;
3. Aprobarea promovării de către Unitatea Administrativ – Teritorială – județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000-75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, județul Buzău.”
Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.
BUZĂU, 10 IULIE 2018
 
 
PREŞEDINTE,
 
PETRE-EMANOIL NEAGU
 
                                             
                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                             SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
   
                                        MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings