Consiliul Județean Buzău-ANUNȚ privind organizarea ședinței publice din data de 02 AUGUST 2023

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției
nr. 254/25.07.2023 a Președintelui Consiliului Județean Buzău, vă aducem la
cunoștință că în data de 02 august 2023, ora 10 00 , la sediul Consiliului
Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu, va
avea loc ședința publică a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordine de
zi:
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 1. Proiect de hotărâre nr. 160/2023 privind execuția bugetului propriu al
  județului Buzău pe trimestrul II 2023 pe cele două secțiuni;
 2. Proiect de hotărâre nr. 161/2023 pentru aprobarea rectificării a VI-a a
  bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;
 3. Proiect de hotărâre nr. 162/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a
  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru
  Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;
 4. Proiect de hotărâre nr. 163/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a
  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian”
  Buzău;
 5. Proiect de hotărâre nr. 164/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a
  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău;
 6. Proiect de hotărâre nr. 165/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a
  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de
  Cultură și Artă Buzău;
 7. Proiect de hotărâre nr. 166/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a
  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcţiei Generale de
  Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău;
 8. Proiect de hotărâre nr. 167/2023 privind aprobarea Metodologiei de
  acordare a subvențiilor de la bugetul județului Buzău, asociațiilor și
  fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și
  administrează unități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998 –
  formă revizuită și actualizată conform Hotărârii Guvernului nr.
  578/22.04.2022;
 9. Proiect de hotărâre nr. 168/2023 pentru aprobarea formei actualizate I a
  Programului Anual de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru
  anul 2023;
 10. Proiect de hotărâre nr. 169/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor
  recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe
  teritoriul județului Buzău de persoane fizice;
 11. Proiect de hotărâre nr. 170/2023 pentru aprobarea coorganizării de către
  Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Consiliul local al comunei Berca,
  a Festivalului „Geogate – Ținutul Buzăului” – august 2023;
 12. Proiect de hotărâre nr. 171/2023 pentru aprobarea asumării de către
  Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare pentru
  organizarea ediției 2023 a „Universității de vară de la Rm. Sărat” de către
  Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului
  Românesc;
 13. Proiect de hotărâre nr. 172/2023 privind completarea Strategiei de
  Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027 pentru un nou orizont de
  timp și a Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului în
  Județul Buzău 2021-2023, respectiv constituirea Comitetului de
  monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-
  2027;
 14. Proiect de hotărâre nr. 173/2023 pentru aprobarea reorganizării Centrului
  de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Stîlpu din
  structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
  în Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Stîlpu;
 15. Proiect de hotărâre nr. 174/2023 pentru aprobarea promovării proiectului
  „Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină la nivelul Spitalului
  Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și
  Reziliență;
 16. Proiect de hotărâre nr. 175/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului
  Județean Buzău nr. 122/2023 privind aprobarea documentației tehnico-
  economice – faza Proiect Tehnic, a bugetului proiectului „Consolidarea
  infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Judeţean de Urgență Buzău,
  în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” – forma actualizată, precum
  și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici;
 17. Proiect de hotărâre nr. 176/2023 pentru inițierea procedurii de achiziție
  publică a unui teren necesar unor investiții în cadrul Sistemului de
  management integrat al deșeurilor în județul Buzău;
 18. Proiect de hotărâre nr. 177/2023 pentru modificarea art. 1 al Hotărârii
  Consiliului Județean Buzău nr. 146/2023 și respectiv aprobarea
  achiziționării unor terenuri situate în comuna Pietroasele, sat Pietroasele în

scopul implementării proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și
antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”;

19.Proiect de hotărâre nr. 178/2023pentru darea în administrarea Consiliului Local al comunei Ulmeni a unei suprafețe de teren de 8 mp aferentă drumului județean DJ 203 C, situată în intravilanul satului Sărata, comuna Ulmeni, județul Buzău;

20.Proiect de hotărâre nr. 179/2023privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Săhăteni, prin Consiliul Local Săhăteni, pentru două tronsoane aferente drumurilor județene DJ 103 R și DJ 205 B, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în localitățile Găgeni și Istrița de Jos și înființare sistem de canalizare ape uzate menajere în comuna Săhăteni, județul Buzău”;

 21.Proiect de hotărâre nr. 180/2023 pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203L  km 23+300 – 23+675, comuna Pârscov, județul Buzău”;

22.Proiect de hotărâre nr. 181/2023 pentruaprobarea unor modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;

23.Proiect de hotărâre nr. 182/2023 pentruaprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgență Buzău;

24.Proiect de hotărâre nr. 183/2023 pentruaprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 178/2023 pentru darea în administrarea Consiliului
  Local al comunei Ulmeni a unei suprafețe de teren de 8 mp aferentă
  drumului județean DJ 203 C, situată în intravilanul satului Sărata, comuna
  Ulmeni, județul Buzău;
 2. Proiect de hotărâre nr. 179/2023 privind aprobarea constituirii unui drept
  de trecere în favoarea UAT – comuna Săhăteni, prin Consiliul Local
  Săhăteni, pentru două tronsoane aferente drumurilor județene DJ 103 R și
  DJ 205 B, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea
  Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții
  „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în localitățile Găgeni și
  Istrița de Jos și înființare sistem de canalizare ape uzate menajere în
  comuna Săhăteni, județul Buzău”;
 3. Proiect de hotărâre nr. 180/2023 pentru aprobarea documentației
  tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de
  Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
  „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203L km 23+300 – 23+675, comuna
  Pârscov, județul Buzău”;
 4. Proiect de hotărâre nr. 181/2023 pentru aprobarea unor modificări în
  statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;
 5. Proiect de hotărâre nr. 182/2023 pentru aprobarea unor modificări în
  organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
 6. Proiect de hotărâre nr. 183/2023 pentru aprobarea numărului de personal,
  organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
  şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată;
  II. Informare privind concluziile controalelor efectuate în perioada 10-14
  iulie 2023 în unitățile de asistență și protecție socială din cadrul
  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.

PREȘEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings