COMUNICAT DE PRESA

“Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana “Vasile Voiculescu” Buzau”

Unitatea  Administrativ   –  Terltorlala  Judetul  Buzau este beneficiar  al  ftnantarii   pentru  proiectul “Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana “Vasile Voiculescu” Buzau”, proiect finantat  prin Programul Operational Regional 2014-  2020, cod SMIS 116518.

Proiectul  este   finantat   prin  Programul  Operational   Regional   2014-2020,  Axa  prioritara   5  -,,imbunatatirea   mediului   urban  si   conservarea,  protectia   si   valorificarea   durabila   a  patrimoniului cultural”,    Prioritatea   de   investltll    5.1    –   ,,Conservarea,  protejarea,    promovarea   si    dezvoltarea patrimoniului  natural si cultural”.

Autoritatea    de  Management   pentru   Programul  Operational   Regional  2014-2020:   Ministerul Dezvoltarii   Regionale si Adrninistratiei  Publice.

Organism lntermediar: Agentia pentru Dezvoltare   Regionala  a Regiunii  de Dezvoltare Sud-Est. Valoarea totala a proiectului  este de 18.467.853,04  lei,   din care:  valoarea ellgibila    nerarnbursabila din   FEDR   (85%)    14.462.685,82    lei,   valoarea  eligibila    nerambursabila     din   bugetul   national   (13%) 2.211.940,18    lei,  valoarea cofinantarii   eligibile  a   beneficiarului  (2%)   340.298,49     lei,  valoarea   neeliglbila 1.452.928,55   lei – inclusiv TVA.

Obiectivul  general al proiectului   ii  constituie  impulsionarea  dezvoltarii   locale  prin  conservarea, protejarea si  valorificarea patrimoniului  cultural   ~i a identitatil  culturale,  corespunzator  obiectivului   specific al Prioritatii   de investitil 5.1  – Conservarea, protejarea,  promovarea si  dezvoltarea patrimoniului   natural  si cultural din cadrul POR 2014-2020.

Obiectivul specific al proiectului  ii constituie consolidarea,  restaurarea  si dotarea intr-o perioada  de 47  de luni a obiectivului  de patrimoniu   national Biblioteca Judeteana “Vasile Voiculescu”  Buzau”, cladire transformata  intr-un spatiu  expozitional  cu valente istorice si  arhitecturale   autentice.

Durata de implementare  a proiectului  este  de 47 luni, in perioada  12.03.2018  – 12.02.2022.

lnformatli  suplimentare  se pot obtine la sediul Consiliului  Judetean Buzau,   doamna  Liliana  Nicolae  – manager proiect,  telefon  0238/414.112,   int.203.

str. Nicolae Balcescu, nr. 48, mun. Buzau, jud.  Buzau www.cjbuzau.ro,    cjbuzau@cjbuzau.ro,

tel.  +40 0238414112, fax +40 0238714198

lnvestim  in  viitorul tau!  Proiect   cofinantat din Fondul European de Dezvoltare  Reglonala  prin  Programul  Operational Regional 2014-2020

www.inforegio.ro  I   facebook.com/inforegio.ro

Continutul   acestui  material  nu reprezinta  in mod obligatoriu  pozltla  oficiala  a Uniunii  Europene  sau a Guvernului  Romaniei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings