COMUNICAT

privind fenomenul de secetă și secetă hidrologică în județul Buzău

         Județul Buzău se confruntă cu fenomene de secetă și secetă hidrologică datorită scăderii precipitațiilor sensibil sub nivelul mediu și a unui conținut scazut al apei din sol, ceea ce este de natură să producă dezechilibre hidrologice majore și să influențeze negativ sistemele de producție cu impact direct asupra creșterii culturilor și a ecosistemului.

         Prin urmare, Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău  anunță deținătorii de terenuri agricole ce utilizează suprafețe cultivate afectate de secetă, să depună înștiințări scrise la primăria pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloce electronice de transmitere la distanță.

  Înștiințările trebuie să cuprindă datele de identificare ale deținătorului de teren agricol și suprafața calamitată estimativ pe fiecare din culturile calamitate. Modelul de înștiințare poate fi descărcat și de pe site-ul D.A.J. Buzău la adresa www.dadrbuzau.ro.

Specialiștii Direcției pentru Agricultură Județeană Buzău verifică în aceste zile starea culturilor afectate de secetă și recomandă fermierilor care nu au aplicat tratamente să evite tratarea în timpul perioadelor de secetă severă pentru reducerea stresului adăugat culturii.

 

Director executiv D.A.J. Buzău,

Dr. ing. Florea Cosmin Nicolae

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings