CLADIREA FOSTEI BIBLIOTECI VA AVEA ELEMENTE POLIETE CU AUR

Astazi, presedintele Consiliului Judetean, Petre Emanoil Neagu, impreuna cu inginerul Ionel Gagu, au prezentat presei cum se desfasoara lucrarile la fostul sediu al Bibliotecii Judetene din strada Unirii, nr.88. Fata de vorbe, fotografia atasata este mult mai graitoare. Datele intregului proiect sunt prezentate mai jos. Un element esential este ca atat in interiorul cladirii, cat si pe fatada dinspre strada , parte dintre elemente vor fi poleite cu aur.
Proiectul va transforma biblioteca Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău într-o instituție cu valențe moderne, europene, ancorate în dinamica culturală a prezentului.
În principal, vor fi puse în valoare potențialul arhitectural al clădirii, elementele originale de construcție urmând ca, pe parcursul operaționalizării proiectului în plan secundar să fie prestate și servicii culturale cu un mare grad de noutate pentru piața din România, ca de exemplu un spațiu multimedia specific realității augmentate, care, cu ajutorul tehnologiilor de ultimă oră va permite vizitatorilor bibliotecii să imerseze într-un univers cultural, turistic și social cu totul deosebit.
Serviciile culturale vor contribui în mod direct la creșterea vizibilității clădirii de patrimoniu, la punerea în valoare a lucrărilor de restaurare și consolidare efectuate, la o mai bună utilizare a potențialului cultural pe care obiectivul de patrimoniu îl deține.
Din punct de vedere funcțional, proiectul își propune diversificarea categoriilor de beneficiari ai serviciilor oferite de bibliotecă precum și includerea obiectivului în circuitul turistic cultural, prin consolidarea, restaurarea și dotarea clădirii Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău, monument istoric de importanță națională, încadrat în Lista monumentelor Istorice actualizată în 2015, la poziția nr. 546 cu codul BZ-II-m-A-02351.
Tuturor spațiilor din clădirea de patrimoniu le va fi atribuită o destinație, corelată cu o destinație avută de-a lungul timpului iar aceste spații vor fi dotate și amenajate corespunzător, cu mobilier de expunere (rafturi, vitrine, panouri) pentru punerea în valoare a patrimoniul mobil (manuscrise, cărți rare, colecții deosebite etc), vor fi prezentate filme documentare legate de aceste destinații, ziare și cărți de colecție legate de destinația spațiului.
Gradul de interes al vizitatorilor pentru fiecare spațiu va fi stimulat prin prezentarea succesivă a tuturor funcționalităților acestora, de-a lungul timpului. Acestea vor fi identificate și marcate cu elemente de vizibilitate ca atare. Orice vizitator va fi ghidat, cu ajutorul instrumentelor și echipamentelor de promovare într-o istorie a spațiului respectiv: pornind de la elementele de geometrie și arhitectură de-a lungul timpului, legende și istorii legate de spațiul respectiv, filme documentare, documentare fotografice etc.
Turul fizic și virtual al clădirii de patrimoniu va reprezenta elementul cheie într-un astfel de circuit arhitectural, constructiv, istoric, funcțional, acesta concentrând peste 80% din din complexul de activități ce se vor desfășura permanent în spațiile clădirii de patrimoniu.
În plan secundar, într-un procent de cel mult 20% din complexul de activități ce se vor desfășura permanent, se delimitează și alte activități conexe pentru evidențierea valorii arhitecturale, istorice și culturale a clădirii obiectivului de patrimoniu restaurat. Un rol important în implementarea proiectului îl vor avea activităţile de informare şi publicitate pentru proiect, precum și activităţile de marketing și promovare a obiectivului, activitățile de digitizare a obiectivului de patrimoniu.
În aceste condiții, activitatea ce se va desfășura în cadrul obiectivului de patrimoniu, pe parcursul celor 5 ani de operare, va presupune o amenajare a locației configurată astfel încât să permită un tur fizic dar și virtual al tuturor destinațiilor de-a lungul timpului pe care le-a deținut acest spațiu (respectiv acelea de casă de locuit a ministrului și inginerului agronom Constantin Alexandru Garoflid, sediu al Administraței Publice Buzău aparținând Ministerului Finanțelor, Palat al Administraţiei Financiare, instituţie patronată de Ministerul Finanţelor şi coordonată la nivel local de Primăria oraşului Buzău, precum și alte funcțiuni schimbate succesiv după anul 1945, fiind pe rând sediul unor întreprinderi şi instituţii, precum: Legume-Fructe, Avicola, Vinalcool, Direcţia Judeţeană pentru Agricultură, Consiliul Popular Orăşenesc Buzău, Inspectoratul Judeţean de Miliţie, Bibliotecă judeţeană – for metodologic pentru toate bibliotecile din judeţ, respectiv acela de sediu central al Bibliotecii Municipale Buzău.

Prin proiect se vor realiza lucrări de consolidare și hidroizolație a clădirii, lucrări de restaurare şi remodelare a plasticii faţadelor, lucrări de restaurare la interior și exterior, lucrări de reabilitare a principalelor rețele de utilități, dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie), dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil.
Pe lângă aceste dotări s-au prevăzut și alte achiziții de echipamente/dotări pentru desfășurarea activităților de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, pentru desfășurarea de activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

DATE ACTUALIZATE ALE PROIECTULUI
Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA): 19.435.583,71 lei
Din care:
-valoare eligibilă (inclusiv TVA) 17.014.924,49 lei
-valoare neeligibilă (inclusiv TVA) 2.420.659,22 lei

Raportare la curs inforeuro iunie 2022 (1 euro= 4,9441 lei )
Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA): 3.931.066,06 euro
Din care:
-valoare eligibilă (inclusiv TVA) 3.441.460,43 euro
-valoare neeligibilă (inclusiv TVA) 489.605,64 euro
Durata de executie a proiectului – 31.12.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings