CJ Buzău-CONVOCARE ședința extrordinara, 31 august 2023

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției nr. 295/24.08.2023 a Președintelui Consiliului Județean Buzău, vă aducem la cunoștință că în data de 31 august 2023, ora 1000, la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu, va avea loc ședința publică a Consiliului Județean Buzău, având următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

  1. Proiect de hotărâre nr. 189/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 –forma actualizată 5;
  • Proiect de hotărâre nr. 190/2023 pentru aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;
  • Proiect de hotărâre nr. 191/2023 pentru rectificarea a IV–a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
  • Proiect de hotărâre nr. 192/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a sumelor cu titlu de finanțare în anul 2023 a activității cluburilor sportive de drept public înființate pe raza Unității  Administrativ – Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”
  • Proiect de hotărâre nr. 193/2023 pentru aprobarea modificării unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău;
  • Proiect de hotărâre nr. 194/2023 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Muzeului Județean Buzău;
  • Proiect de hotărâre nr. 195/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 05.09.2023;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings