CE SPUNE BIBLIA DESPRE … ÎNVIERE

INTRODUCERE:,,Un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului inviere3[1]și a șezut pe ea.” (Matei 28:2)

 

După ce L-au văzut murind pe cruce pe Domnul Iisus, dușmanii Săi cei mai înverșunați, marii preoți și fariseii, nu s-au liniștit. Ei se temeau de Cuvântul Său: “…dar a treia zi va învia” (Matei 20:19). De aceea au pecetluit mormântul și au pus straja.

 

Ar fi putut vreo creatură să-L împiedice pe Dumnezeu să-Si exprime recunoașterea Sa, satisfacția Sa deplină în lucrarea desăvârșită a Fiului Său preaiubit și să-L învieze din morți? Imposibil! În zorii zilei dintâi a săptămânii, Domnul Iisus a înviat ca Biruitor.

 

Îngerul venise pe pământ cu insărcinarea din partea lui Dumnezeu de a rostogoli piatra de la ușa mormântului, pentru ca oricine să poată vedea mormântul gol. “Și s-a așezat pe ea.” Acum, nu un om, ci un înger a preluat supravegherea mormântului gol. Acum nu mai era în stare nicio putere din lume să închidă mormântul.

 

În ciuda tuturor atacurilor dușmanilor, învierea Domnului Iisus rămâne o realitate minunată și este confirmarea lui Dumnezeu pentru lucrarea Domnului Iisus la cruce. De aceea ne bucurăm că avem un Domn înviat, care este pentru totdeauna dincolo de moarte.

“Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat.” [Luca 24:5-6]

Creștinismul este caracterizat de trei adevăruri mari: moartea Domnului Iisus la crucea de pe Golgota, învierea Sa și înalțarea Sa la cer. Învierea Domnului Iisus este o realitate despre care ni se mărturisește în multe locuri în Scriptură. Citiți vă rog capitolul 15 din 1 Corinteni unde sunt numiți mulți martori, care L-au văzut și au vorbit cu Domnul înviat. Învierea este deci o realitate, indiferent că o acceptăm sau nu. Ea a avut loc și nu poate fi tăgăduită. Așa cum soarele stă pe cer, tot așa de sigur este faptul că Christos a înviat din morți și S-a înălțat la cer, unde șade la dreapta lui Dumnezeu.

 

De ce neagă mulți oameni învierea Domnului Iisus? Pentru că știu că învierea are urmări care îi privesc pe toți oamenii, indiferent dacă cred sau nu în înviere. Deoarece Christos a înviat există și o înviere a morților, pentru că Domnul Iisus Însuși a spus: “Vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viață; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată” (Ioan 5:28-29).

 

 

Și tu vei aparține de una din aceste învieri. Dacă ai făcut binele, adică dacă L-ai acceptat în viața ta pe Salvatorul Iisus Christos trimis de Dumnezeu, vei învia pentru viață, dar dacă L-ai respins și lepădat, vei învia pentru judecată!

IUBIREA

“El (Iisus) S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre…” (Galateni 1:4)

Iisuse, Doamne, Tu, Cel drept,

La noi jos ai venit;

Știm cum Tu ne-ai răscumpărat

Când ai fost răstignit.

 

Iubirea Te-a adus la noi

De sus, din glorie,

Să împlinești orice nevoi

În care ne găsim.

 

 

Tu ești Mântuitor și Domn,

Etern, în glorie,

‘Naintea Ta ne vom pleca

Și toți Te-om lauda.

 

 

De-acum ‘nălțăm divinu-Ți har,

Iubirea,slavaTa;

Ca să ne faci pe noi bogați,

Tu Te-ai făcut sărac.

 

Te lăudăm, Te adorăm:

Tu ești Cel minunat;

Frumusețea Ta ne-a cucerit:

Noi la picioare-Ți stăm.

Pagină realizată de Ionel Turturică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings