CE SPUNE BIBLIA DESPRE …FAMILIE

INTRODUCERE:,,Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut Genesa 1,27.

,,De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevastă-sa, și cei doi vor fi un singur trup?”Matei 19,5.

 

Familia – inima societăţii

Căminul este centrul tuturor activităţilor. Societatea este alcătuită  din familii și este ceea ce capii de familie o fac sã fie. Din inimã  “ies izvoarele vieţii”, iar inima comunitãții, a bisericii  și a naţiunii o constituie cãminul. Bunãstarea societãții, succesul  bisericii, prosperitatea națiunii, toate depind de influența  cãminului.

Căminul ar trebuie să fie ceea ce implică acest cuvânt – un mic colţ de cer pe pământ, un loc în care sentimentele să fie cultivate cu grijă, şi nu înăbuşite. Fericirea noastră depinde de felul în care cultivăm dragostea, compasiunea şi adevărata amabilitate unii faţă de alţii.

Starea societăţii prezintă o realitate tristă, dacă ne gândim la idealul Cerului cu privire la această relaţie sacră. Auzi zilnic cele mai odioase lucruri care se întâmplă în familii așa zise creștine. Cu aproximativ o lună de zile în urmă, cineva îmi povestea cum un creștin s-a dus peste femeia altui creștin tocmai când aceștia trebuiau să fie la biserică! Soțul acesteia, dând peste ei și luându-i la bătaie (,,îndrăznețul fiind bătut măr de soțul ,,infidelei ne mai ieșind în lume un timp îndelungat din cauza semnelor vizibile iar cele invizibile (coastele) tratându-le la spital după cum spunea gura lumii!).Mă bucur pentru faptul că acest bărbat a fost un creștin (chiar dacă i-a administrat o corecție meritată rivalului său) păstrându-și căminul, ne lăsând pe copilași să sufere…o eventuală despărțire. Domnul să le dea înțelepciune la toți cei care au astfel de deprinderi rușinoase să se oprească cât timp nu va fi prea târziu.

 

Apostolul Pavel spunea lui Tit:,,Să învețe pe femeile în vârstă să aibă o prtare cuvincioasă…(iar la rândul lor acestea) să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copii…pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu. ” Tit 1, 3-5.

 

Dacă printre copii lui Dumnezeu se petrec astfel de lucruri ce să te mai aștepti de la o societate care a schimbat aproape complect legile Creatorului în privința căsătoriei!

 

Luna trecută auzeam o știre de senzație –Prima căsătorie GAY în România! Nu au găsi nici un preot sau pastor să-i cunune și au adus unul din străinătate!

 

Totuşi, chiar şi pentru aceia care n-au găsit decât amărăciune şi dezamăgire acolo unde speraseră să găsească părtăşie şi bucurie, Evanghelia Domnului Hristos oferă o mângâiere.

Dumnezeu doreşte ca familia să fie locul cel mai fericit de pe pământ, însuşi simbolul căminului din cer. Purtând responsabilităţile căsătoriei în cămin, legându-şi interesele de Domnul Isus Hristos, bizuindu-se pe braţul şi pe asigurarea Sa, soţul şi soţia împărtăşesc în această unire o fericire pe care îngerii lui Dumnezeu o omagiază. Căsătoria nu diminuează împlinirea lor, ci o sporeşte.

Fiţi fermi şi statornici, ca oţelul în ceea ce priveşte legământul căsătoriei, refuzând ca, prin gând, cuvânt sau faptă, să alteraţi raportul care se scrie în cer şi care ar trebui să arate că sunteţi oameni care se tem  de Dumnezeu şi ascultă de poruncile Sale.

Prima lucrare care ar trebui sã se vadã într-un cãmin creștin este sălăşluirea acolo a Spiritului lui Hristos, astfel ca fiecare membru al casei sã-și poatã lua crucea și sã-L urmeze pe Domnul Hristos acolo unde El îi va cãlãuzi pe cale.

CĂMINUL VOSTRU…

Căminul vostru fie un colţişor de rai
Uniţi-vă în gânduri, în cuget şi în trai
Porniţi pe noul drum cu Mirele iubit
El vă călăuzeşte la locul mult râvnit.

Căminul vostru să aib-o sfântă temelie:
Cuvântul cel divin; doar el dă veselie
Purtaţi-l, deci, în inimi; e-atât de valoros!
Vă ţine ataşaţi de sfinţi şi de Hristos.

Clădiţi pe temelie respectul şi iubirea
Cu care veţi înlătura şi plânsul şi mâhnirea
Iar pacea lui Hristos să umple locuinţa
Cu ea în voi vă e asigurată biruinţa,

Clădiţi pe temelie doar sfintele vise
Şi nobile-aspiraţii şi mesajele trimise
Deschişi să fiţi la tot ce Tatăl zice
Şi nimeni nu va fi în stare să vă-nfrice.

In casa voastră să se-audă cântul
El vă va însufleţi credinţa şi avântul
’Nălţaţi curate mâini spre tronul îndurării
Nicicând nu v-ataşaţi de duhul nepăsării.

Unirea voastră să rămână-n veci…unire
Pregătiţi-vă întruna pentru a lui Isus venire
Slujiţi-L pe Stăpân din prima zi în doi
Şi El vă va-nsoţi în bine şi-n nevoi.

Căminul vostru fie un loc al armoniei
Un loc al edificărilor şi-al omeniei
Iar ziua juruinţei nicicând să n-o uitaţi
În gând şi în simţire mereu să o purtaţi.

A nunţii bucurie mereu să vă-nsoţească
Şi cu elan veţi merge spre Patria cerească
Păstraţi în voi nestinsă flacăra iubirii
Şi-nvingători veţi fi în clipa ispitirii.

Poverile vieţii purtaţi-le-mpreună
Lăsaţi-L şi pe Rege umărul să-l pună
Căci funia-mpletită-n trei rămâne împletită
Chiar de ar suporta greutatea înmiită.

Căminul vostru fie un colţ de Paradis
Pân’ la sfârşit împliniţi tot ce e scris
Urmaţi-L pe Mesia pe drumul spre răsplată
Cu El ajunge-veţi în Ţara-nmiresmată.

Două inimi în rugăciune

În epoca noastră, în care promisiunile deşarte şi neîmplinirea lor sunt ceva comun, este o promisiu­ne care se va împlini cu siguranţă. Rugăciunea în doi, a soţului şi soţiei, va îmbogăţi, va întări viaţa, căsăto­ria şi familia voastră.

Rugăciunea în doi poate fi singura disciplină spiri­tuală importantă pe care o veţi împărtăşi vreodată. Iată de ce:

–         Vă lipseşte intimitatea în căsnicie? Rugăciunea în doi vă va duce la noi nivele de intimitate, mult mai mult decât credeţi că este posibil.

–         Sunt conflicte în căsnicia voastră? Rugăciunea în doi va dezamorsa, dezarma şi preveni con­flictele, va restaura unitatea inimilor, a gândirii şi a scopurilor.

–         Doriţi mai multă transparenţă în căsnicie? Ru­găciunea în doi vă va deschide inimile unul pentru altul.

–         Nu simţiţi apropierea lui Dumnezeu? Iată o pro­misiune de crezut şi aplicat: „Cheamă-Mă şi îţi voi răspunde, îţi voi vesti lucruri mari, lucruri as­cunse pe care nu le cunoşti” (Ieremia 33:3).

–         V-a cuprins teama? Dezamăgirea? Descurajarea? Îngrijorarea? Deznădejdea? Rugăciunea în doi va linişti furtuna din inimile, căsnicia şi fami­lia voastră.

–         Vă luptaţi cu păcatul? Rugăciunea în doi va ex­pune păcatul şi Dumnezeu va lucra.

Ruth Bell Graham a scris: „ Mă îndoiesc că ar mai fi aşa multe divorţuri între creştini, dacă şi-ar face timp să îngenuncheze zilnic şi să se roage unul pentru altul”.

Dacă doriţi o căsnicie trainică şi o familie după voia lui Dumnezeu, rugaţi-vă împreună în fiecare zi.

Este rugăciunea în doi totul, unicul lucru pe care trebuie să îl facă un cuplu pentru a avea succes? Nu. Dar este primul pas către trăirea unei vieţi de căsnicie ce îl are pe Dumnezeu în centru.

Încredinţarea vieţilor noastre sub domnia lui Hristos şi rugăciunea în doi făcută zi de zi vor aduce pace în căsnicia şi familia noastră.

                                                              Pagină realizată de Ionel Turturică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings