Politic 

Nr. 138/CLM/2019 ANUNT  PUBLIC În   conformitate cu dispoziţiile   art.   7,   alin. (1) si   (2)   din Legea nr. 52/2003   privind   transparenţa   decizională   în   administraţia   publică, republicată, în  calitate  de  primar, aduc  la  cunoştinţă  publică faptul  că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna aprilie   2019   a   fost   iniţiat   următorul   proiect   de   hotărâre   cu   caracter normativ: -proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii nr. 231 din 28.09.2018   privind   aprobarea   criteriilor   pentru   acordarea   unor ajutoare de urgentă, precum  si a prestatiilor financiare exceptionale. Persoanele   fizice   şi   juridice   interesate   pot   consulta…

Read More
Politic 

CE SPUNE IONELA DOBRICA DESPRE CONTUL JUNIOR?

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 104/2018 care vizează implementarea programului guvernamental “gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”. „Îmbunătățirea generală a calității învățământului, precum și accesul la educație pentru copiii din mediile defavorizate reprezintă priorități pe care PSD și le-a asumat prin programul de guvernare. De asemenea, cele două se află și pe lista recomandărilor pe care Uniunea Europeană le-a transmis țării noastre. Ideea unui cont individual de economii, deschis pe numele minorilor, este o inițiativă testată deja…

Read More
Politic 

ANUNT PUBLIC

  In conformitate  cu dispozitiile  art. 7,  alin.  (1) si (2) din  Legea nr. 52/2003 privind  transparenta  decizionala  in adrninistratia  publica,  in calitate  de primar, aduc la cunostinta publics faptul ca pentru sedinta ordinara  a Consiliului Local al Municipiului  Buzau din luna mai 2019 a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: proiect de  hotarare   pentru  aprobarea   Regulamentului   pentru   stabilirea conditiilor  de exercitare  a dreptului  de acces  pe proprietatile  Municipiului Buzau In  vederea  instalarii,  tntretineru,  lnlocuirii  sau  mutarii   retelelor  de cornunicatii  electronice   sau  a  elementelor   de   infrastructura    necesare…

Read More
Politic 

NEHOIU, IN VARFUL LEGII MUNTELUI

La sfarsitul saptamanii trecute, la Primaria Orașului Nehoiu a avut loc întâlnirea organizată de specialiștii Direcției pentru Agricultură Județeană Buzău cu producătorii agricoli din zona de munte a județului, crescători de animale. Cu această ocazie a fost prezentat pe larg Programul de încurajare a activităţilor din zona montană, aprobat prin Legea nr. 197/2018  – Legea muntelui, program pentru care se alocă 1 miliard de euro pe o perioadă de 10 ani, de la bugetul de stat, prin bugetul M.A.D.R. La întâlnire au participat și reprezentanți ai autorităților locale, dar și…

Read More
Politic 

ANUNT PUBLIC

In  conformitate  cu dispozitiile  art. 7,  alin.  (1) si (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta  decizionala  in  adrninistratia  publica,  in  calitate de  primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului  Local al Municipiului Buzau din luna mai 2019 a fost initiat  urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: proiect de  hotarare  pentru  aprobarea  documentatiei   privind   delegarea gestiunii  serviciului  comunitar  de  utilitate  publica  pentru  administrarea, lntretinerea  si exploatarea  zonelor de parcare si a parcarilor  de resedinta din municipiul Buzau. Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta…

Read More
Politic 

COMUNICAT

Având în vedere hotărârile  adoptate de Consiliul Local al Municipiului Buzău aducem la cunoştinţa cetăţenilor municipiului că s-au  aprobat numeroase modificări urbanistice, cum ar fi: pentru 55 de străzi din municipiu s-a realizat arondarea blocurilor de locuinţe şi s-au atribuit numere administrative (poștale); 39 de alei, pe care sunt situate blocuri în cartierele din municipiul Buzău, au căpătat denumiri de stradă și s-a atribuit număr administrativ (poștal)  pentru fiecare imobil (bloc); s-au schimbat 13  denumiri de străzi din municipiul Buzău.    Ca urmare, recomandăm cetățenilor municipiului Buzău să consulte aceste…

Read More

Privacy Policy Settings