CAT COSTA MODERNIZAREA DRUMULUI PANA LA PLAIUL NUCULUI

Joi, proaspat alesii consilieri judeteni au aprobat forma actualizată a Notei de justificare a impactului economic al proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027, prevăzută în anexa nr.2.

De asemenea,consilierii judeteni au au fost de acord cu asumarea de către Judeţul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău a contribuției de 2 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice.

Drumul judeţean 203K (cu o lungime totală de 127,5 km) străbate Judeţul Buzău de la limita cu judeţul Brăila (localitatea Robeasca) – la sud până la DN 10 (localitatea Nehoiaşu), drum naţional care face legatura cu judetul Braşov –  la nord.

Modernizarea acestui drum crează noi oportunităţi de dezvoltare pentru comunele Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari, atât de ordin economic cât şi social. Astfel, având în vedere că acest drum este singura cale de acces a comunelor menţionate cu restul județului, al regiunii şi al ţării, se crează condiţii pentru: atragerea unui număr mai mare de investiţii în zonă, atragerea de venituri la bugetele locale, reducerea ratei şomajului ca urmare a creării de noi locuri de muncă, creşterea nivelului de trai al populaţiei.

Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră pentru populaţia din zonă şi de tranzit va conduce la creşterea economică şi prin dezvoltarea turismului în zonă, printr-un acces facil la obiectivele turistice din zonele străbătute de acest drum: Focul viu de la Terca-Lopătari, Muntele de sare de la Lopătari, Piatra Albă ”Grunjul” de la Mânzălești, Platoul Meledic, Lacul Mocearu, mănăstiri şi peşteri. Aceste elemente de atracţie turistică cu caracter de raritate reprezintă un punct forte pentru dezvoltarea zonei şi a judeţului, implicit a regiunii.

Tronsonul de drum Vintilă Vodă – Plaiul Nucului asigură accesul și spre ariile naturale protejate, situri de importanță comunitară Natura 2000, ROSCI0190 Penteleu, ROSCI0229 Siriu, ROSCI009 Bisoca.

asigura astfel premisele implementării în bune condiţii a proiectelor prevăzute în strategiile locale de dezvoltare ale celor 3 comune şi se va crea un efect sinergic asupra rezultatelor acestora.

Prin modernizarea tronsonului de drum judeţean propus prin proiect se va  realiza:

– creşterea mobilităţii persoanelor si a mărfurilor;

– implementarea cu succes a priorităţilor de dezvoltare ale zonei;

–  dezvoltarea locală şi regională prin combatererea izolării zonei

Prin modernizarea DJ 203K se vor ameliora condițiile de mediu prin reducerea noxelor eliminate în atmosferă, precum și prin diminuarea zgomotelor și vibrațiilor produse de circulația autovehiculelor.

Accesul la obiectivele economice și turistice din zonă

Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră pentru populaţia din zonă şi de tranzit va conduce la creşterea economică şi prin dezvoltarea turismului în zonă, printr-un acces facil la obiectivele turistice din zonele străbătute de acest drum: Focul viu de la Terca-Lopătari, Muntele de sare de la Lopătari, Piatra Albă ”Grunjul” de la Mânzălești, Platoul Meledic, Lacul Mocearu, mănăstiri şi peşteri. Aceste elemente de atracţie turistică cu caracter de raritate reprezintă un punct forte pentru dezvoltarea zonei şi a judeţului, implicit a regiunii.

Tronsonul de drum Vintilă Vodă – Plaiul Nucului asigură accesul și spre ariile naturale protejate, situri de importanță comunitară Natura 2000, ROSCI0190 Penteleu, ROSCI0229 Siriu, ROSCI009 Bisoca.

Siguranța rutieră

După modernizare drumul va corespunde din punct de vedere tehnic standardelor europene în vigoare privind siguranța rutieră, marcajele rutiere, indicatoarele de circulație, precum și amenajarea curbelor contribuind la siguranța și confortul în trafic al utilizatorilor.

Prin implementarea proiectului drumul va beneficia de un profil nou, modernizat care va contribui la sporirea considerabilă a capacității portante asigurând condiții de siguranță rutieră a celor care tranzitează acest drum pentru a accesa căile rutiere naționale și europene ce fac parte din rețeaua TEN-T.

Buget eligibil estimat total al investiției:

 116.959.487,00 lei, inclusiv TVA,   (98.285.283,19 lei, fără TVA)

respectiv: 24.206.193,75 euro, inclusiv TVA, (20.341.339,28 euro fără TVA)

Curs inforeuro 01 – 31.08.2020: 1 euro = 4,8318 lei

Perioada de implementare: august 2020-decembrie 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings