Calendarul alegerilor locale

Autoritatea Electorală Permanentă anunță că marţi, 22 martie 2016, începe perioada electorală aferentă alegerilor locale care vor avea loc la data de 5 iunie 2016, conform Hotărârii Guvernului nr. 52/2016.

Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale include următoarele repere:

  • 28 martie 2016: constituirea Biroului Electoral Central (BEC);
  • 28 martie – 6 aprilie 2016: comunicarea către BEC a denumirilor și semnelor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale;
  • 11 – 26 aprilie 2016: depunerea candidaturilor;
  • 4 mai: rămânerea definitivă a candidaturilor;
  • 6 mai 2016:  aducerea la cunoștință publică a numărului circumscripțiilor electorale, a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare, precum și sediilor acestora;
  • 6 mai – 4 iunie 2016: campania electorală;
  • 26 mai 2016: tipărirea buletinelor de vot;
  • 5 iunie 2016 (în intervalul 07:00 – 21:00): ziua votării;
  • 6 iunie 2016 (ora 21:00): numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale, întocmirea dosarelor cu rezultatele votării;
  • totalizarea voturilor și asigurarea publicării rezultatelor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Principalele noutăți legislative privind alegerea autorităților administrației publice locale sunt:

– implementarea sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), respectiv prezența în fiecare secție de votare a unui operator de calculator;

– desemnarea prin tragere la sorți computerizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, din rândul membrilor Corpului experților electorali;

– dreptul cetățenilor Uniunii Europene cu domiciliul în România de a fi aleși în funcția de primar, consilier local sau consilier județean;

– alegerea președinților și a vicepreședinților consiliilor județene, precum și a viceprimarilor prin vot indirect, de către consiliile județene, respectiv consiliile locale;

– rambursarea către competitorii electorali a cheltuielilor privind campania electorală de la bugetul de stat, prin intermediul Autorității Electorale Permanente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings