C.J. INCEPE IN FORTA

Materialele aferente ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău din 11 ianuarie 2018:

Dispoziția de convocare nr.2 / 08.01.2018

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării:

  1. Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit  în anul 2017;
  2. Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 11.879.000 lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018;
  3. Aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” – formă actualizată 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings