AVANTAJ, ARENDASUL ROMAN

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat, ieri, legea privind unele măsuri de reglementare a TERENvânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice. Prevederile acestei legi se aplică persoanelor fizice, cetăţeni români, respectiv cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE), precum şi apatrizilor cu domiciliul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la ASEE. Potrivit legii, terenurile agricole situate în extravilan pe o rază de 20 km de la graniţa României pot fi înstrăinate prin vânzare – cumpărare doar cu avizul organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale. De asemenea, terenurile agricole situate în extravilan la o distanţă de până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale  pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul structurilor organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale. Pe de altă parte, terenurile agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul Ministerului Culturii.

Potrivit legii, înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea dreptului de preempţiune al coproprietarilor persoane fizice, arendaşilor, vecinilor persoane fizice, persoanelor fizice cu vârsta de până la 40 de ani care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ-teritorială a localităţii unde este situat terenul respectiv, precum şi Statul Român, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale.  Arendaşul care doreşte să cumpere terenul agricol situat în extravilan trebuie să deţină această calitate pentru terenul respectiv, stabilită printr-un contract de arendă valabil încheiat, înregistrat potrivit dispoziţiilor legale, cu cel puţin un an înainte de data înregistrării ofertei de vânzare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings