ARENDASUL SI TARANUL…VOR UMPLE FISCUL LA ANUL

Ţăranii care şi-au dat terenurile agricole în arendă nu trebuie să uite de plata impozitelor către Finanţe. Sunt două tipuri de arendasul (1)impozitare, cote forfetare sau sistem real, iar ţăranii trebuie să fie atenţi la actele semnate cu arendaşii, deoarece riscă să fie puşi pe drumuri şi să achite ei impozitul către fisc.

Regulile fiscale din România prevăd că, în contractul de arendă, trebuie precizat modul în care se calculează impozitul, respectiv prin cote forfetare sau sistem real. Modul prin cote forfetare este cel care îi scuteşte pe fermieri de drumurile până la ghişeul fiscului. În acest caz, arendaşul este cel care calculează impozitul şi este obligat să îl achite la Finanţe. În caz contrar, respectiv dacă fermierul a optat să achite impozitul în sistem real, atunci proprietarul terenului trebuie să îşi ţină evidenţa contabilă, să depună declaraţii la Finanţe şi să plătească impozitul la bugetul de stat.

Iata cum se stabileşte impozitul prin cotă forfetară la arendă şi cine trebuie să îl plătească: „venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut“. Acest venit brut este suma de bani încasată de ţăran de la arendaş sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite. „În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene“.

Specialiştii Fiscului arată că impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de plătitorii de venit, respectiv arendaşii, la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final. Ulterior, impozitul calculat şi reţinut pentru veniturile din arendă se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a fost reţinut şi „se declară în formularul 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat» la rândul 11 «Impozit pe venituri din arendă» de către plătitorul de venit“. De asemenea, în cazul persoanelor care obţin venituri din arendă şi pentru care impozitarea se face prin metoda cotei forfetare, acestea nu au obligaţia depunerii formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”.

 

Impozitul prin impunerea în sistem real

 

Ţăranii care realizează venituri din arendarea terenurilor şi au optat în contractul încheiat cu arendaşul pentru determinarea venitului net în sistem real trebuie să plătească anul viitor impozitul de 16%, deoarece nu efectuează plăţi anticipate în cursul anului în contul impozitului pe venit. În 2014, ţăranii au obligaţia depunerii formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” până la 25 mai. În această declaraţie vor menţiona veniturile realizate şi cheltuielile efectuate conform evidenţei în partidă simplă pe care au obligaţia de a o conduce. „Plata impozitului se va efectua în termen de 60 de zile de la confirmarea primirii formularului 250 «Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice», formular emis de organul fiscal ulterior prelucrării declaraţiei 200“.

La impozitul pe veniturile din arendă se adaugă contribuţia de asigurări de sănătate de 5,5% care trebuie plătită „numai dacă acesta este singurul venit realizat“. „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal competent prin decizie de impunere anuală pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, indiferent dacă plata impozitului se face de către arendator sau arendaş. Sumele reprezentând obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei“, precizează finanţiştii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings