ANUNTURI PUBLICE

 

ROMÂNIA,  JUDETUL BUZĂU,MUNICIPIUL BUZĂU

– PRIMAR – Nr. 202/CLM/2019

ANUNT  PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1)  si (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna iunie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotarare pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Primăverii nr. 98 bis.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa  www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile,   sugestiile   sau   opiniile   cu   privire   la   proiectul   de   hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 27 iunie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma

XXX                                                       XXX                                                     XXX

ROMÂNIA,  JUDETUL BUZĂU,MUNICIPIUL BUZĂU

– PRIMAR – Nr. 203/CLM/2019

ANUNT  PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1)  si (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna iunie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 326/2017  pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodăresti, administrarea fondului locativ public  si privat si alte măsuri pentru asigurarea ordinii  si curăteniei în municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa  www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile,   sugestiile   sau   opiniile   cu   privire   la   proiectul   de   hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 27 iunie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings