ANUNT PUBLIC

Nr. 356/CLM/2019

In conformitate  cu dispozitille  art.  7,  alin. (1) si (2) din Legea nr.  52/2003 privind  transparenta   decizionala   in  administratia   publica,   republicata,   in calitate   de  primar,   aduc  la  cunostinta   publica  faptul  ca  pentru  sedinta ordinara  a Consiliului  Local al Municipiului  Buzau din luna octombrie 2019 a fost initiat urmatorul  proiect de hotarare  cu caracter  normativ:

– proiect de hotarare pentru modificarea 4 a Hotararii nr. 231/2018 privind  aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de  urgenta, precum si a prestaiilor financiare exceptionale, cu modificarile si completarile ulterioare

Persoanele   fizice  si  juridice   interesate   pot  consulta   proiectul   de hotarare    pe   site-ul   autoritatii    publice   locale,    la   adresa www.primariabuzau..ro    si la avizierul   primariei.

Propunerile,   sugestiile  sau  opiniile  cu privire  la proiectul  de hotarare mentionat  mai   sus  pot fi depuse  la sediul  Primariei  municipiului   Buzau,   la Ghiseul   Unic,   pana cel  tarziu  la  data  de  15 octombrie   2019, la responsabilul  pentru relatia cu societatea  civila,  doamna  Jipa Petronela.

 

 

UV<?

PRIMARUL  MUNICIPIULUI   Buzau,

Constantin  Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings