ANUNT PUBLIC

În   conformitate   cu   dispoziţiile   art.   198,   alin.   (2)  din   OUG   nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului

Buzău,   aduc   la   cunoştinţă   publică   faptul   că   în   şedinţa   ordinară   a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 23 august 2019 au fost adoptate

următoarele hotărâri cu caracter normativ:

– Hotărârea   nr.   228/23.08.2019  pentru aprobarea procedurii privind  indexarea,  acordarea inlesnirii la  plata a creantelor restante bugetare restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice prin esalonare la plata;

-Hotărârea   nr.   239/23.08.2019  privind  aprobarea documentatiei pentru delegarea   gestiunii  serviciului de iluminat public din municipiul Buzau.

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta hotararile mentionate pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings