ANUNT PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna septembrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

• proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanţilor mass-¬media pe lângă autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 18 septembrie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings