ANUNT PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 49, alin. (2), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 30 mai 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  • Hotărârea nr. 130/30.05.2019 pentru aprobarea documentației pentru delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de ecarisaj;
  • Hotărârea nr. 131/30.05.2019 pentru aprobarea documentației privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare și a parcărilor de reședință din municipiul Buzău;
  • Hotărârea nr. 132/30.05.2019 privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară „DRĂGAICA – 2019”;

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings