ANUNT PUBLIC

In conformitate  cu dispozitille  art.  7,  alin. (1) si (2) din Legea nr.  52/2003 privind  transparenta   decizionala   in  administratia   publica,   republicata,   in calitate   de  primar,   aduc  la  cunostinta   publica  faptul  ca  pentru  sedinta ordinara  a Consiliului  Local al Municipiului  Buzau din luna IULIE 2019 a fost initiat urmatorul  proiect de hotarare  cu caracter  normativ:

-privind    aprobarea     documentatiei     pentru    delegarea     gestiunii serviciului  de iluminat public din municipiul  Buzau

Persoanele   fizice  si  juridice   interesate   pot  consulta   proiectul   de hotarare    pe   site-ul   autoritatii    publice   locale,    la   adresa www.primariabuzau.ro    si la avizierul   primariei.

Propunerile,   sugestiile  sau  opiniile  cu privire  la proiectul  de hotarare mentionat  mai   sus  pot fi depuse  la sediul  Primariei  municipiului   Buzau,   la Ghiseul   Unic,   pana cel  tarziu  la  data  de  03  IULIE   2019,  ora  15.00,    la responsabilul  pentru relatia cu societatea  civila,  doamna  Jipa Petronela.

Constantin  Toma, PRIMARUL  MUNICIPIULUI   Buzau,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings