ANUNT PUBLIC

In conformitate  cu dispozitiile  art.  7, alin.  (1) si  (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta  decizionala  in administratia  publica,, in  calitate  de  primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din   luna mai 2019 a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ:

  • proiect  de  hotarare  privind  organizarea  si  functionarea  targului   de  vara “DRAGAICA – 2019”.

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectul de hotarare pe site-ul  autoritatii  publice  locale,   la adresa  www.primariabuzau.ro    si  la avizierul prirnariei.

Propunerile,    sugestiile  sau  opiniile  cu  privire  la  proiectul  de  hotararementionat mai sus pot fi depuse la sediul Primariei municipiului   Buzau,  la Ghiseul Unic,  pana cel tarziu  la data de 10 mai 2019, ora 12.00,  la  responsabilul pentru relatia cu societatea civila,  doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI  BUZAU,

Constantin Toma

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings