ANUNT PUBLIC

140/CLM/2019

In conformitate  cu dlspozitiile  art. 7,  alin. (1) si  (2) din Legea nr. 52/2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica,  in  calitate  de  primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului   Local al Municipiului  Buzau din luna mai 2019 a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ:

  • proiect de hotarare privind renumerotarea administrativa a imobilelor de pe Strada  Columbelor   si arondarea imobilelor –  blocuri de locuinte colective din Cartierul   Dorobanti,   municipiul  Buzau,   pe strazi,  cat si atribuirea  de numere administrative.

Persoanele fizice si juridice  interesate pot consulta proiectul de hotarare pe site-ul  autoritatii  publice  locale,  la adresa  www.primariabuzau.ro  si la avizierul primariei.

Propunerile,   sugestiile   sau  opiniile  cu  privire  la  proiectul  de  hotarare rnentionat mai sus pot fi depuse la sediul Prirnariei municipiului Buzau, la Ghiseul Unic,  pana cel tarziu 28 mai 2019,  la responsabilul  pentru relatia cu societatea civila,  doamna Jipa Petronela.

Primarul Municipiului Buzau

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings