ANUNT PUBLIC

 

In conformitate  cu dispozitiile  art. 7,  alin.  (1) si (2) din  Legea nr. 52/2003 privind  transparenta  decizionala  in adrninistratia  publica,  in calitate  de primar, aduc la cunostinta publics faptul ca pentru sedinta ordinara  a Consiliului Local al Municipiului  Buzau din luna mai 2019 a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ:

  • proiect de  hotarare   pentru  aprobarea   Regulamentului   pentru   stabilirea conditiilor  de exercitare  a dreptului  de acces  pe proprietatile  Municipiului Buzau In  vederea  instalarii,  tntretineru,  lnlocuirii  sau  mutarii   retelelor  de cornunicatii  electronice   sau  a  elementelor   de   infrastructura    necesare sustinerii          acestora,   a  modului  de  utilizare  partajata  a  elementelor   de infrastructura,   precum  si  masurile  privind  construirea  de   retele  noi  de comunicatii electronice.

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta  proiectul de hotarare pe site-ul  autoritatii   publice  locale,  la adresa  www.primariabuzau.ro si  la avizierul primariei.

Propunerile,  sugestiile   sau  opiniile  cu  privire  la  proiectul   de  hotarare mentionat mai sus pot fi depuse la sediul Primariei municipiului   Buzau,  la Ghiseul Unic,  pana cel tarziu 20 mai 2019,  la responsabilul  pentru relatia  cu societatea civila,  doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI  BUZAU,

Constantin Toma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings