ANUNT PUBLIC

In  conformitate  cu dispozitiile  art. 7,  alin.  (1) si (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta  decizionala  in  adrninistratia  publica,  in  calitate de  primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului  Local al Municipiului Buzau din luna mai 2019 a fost initiat  urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ:

  • proiect de  hotarare  pentru  aprobarea  documentatiei   privind   delegarea gestiunii  serviciului  comunitar  de  utilitate  publica  pentru  administrarea, lntretinerea  si exploatarea  zonelor de parcare si a parcarilor  de resedinta din municipiul Buzau.

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectul de hotarare pe site-ul  autoritatii  publice  locale,  la adresa  www.primariabuzau.ro  sii  la avizierul primariei.

Propunerile,   sugestiile   sau  opiniile  cu  privire  la   proiectul  de  hotarare rnentionat mai sus pot fi depuse la sediul Primariei municipiului Buzau,  la Ghiseul Unic, pana cel tarziu 15 mai 2019,  la responsabilul  pentru relatia  cu societatea civila,  doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL  MUNICIPIULUI  BUZAU, Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings