ANUNT PUBLIC

    In  conformitate cu  prevederile art.39    din Legea finantelor  publice locale nr.  273/2006,   cu  modificarile  si completarile  ulterioare  si  ale art.  7 din Legea transparentei decizionele  in administratia  publica  nr.52/2003, republicata,    Primaria   Municipiului  Buzau supune  dezbaterii _publice   proiectul  bugetului  local,  sinteza  sectiunllor  de functionare  si dezvoltare,  precum si  lista  obiectivelor  de investii  pe anul 2019.

Proiectul  poate  fi  consultat  de  catre  cei   interesati  la sediul  Primariei Municipiului Buzau, Plata Daciei nr.1 si pe pagina de web: www.primariabuzau.ro.

Propunerile, sugestiile si opiniile referitoare la proiectul supus dezbaterii publice pot fi transmise in scris pe adresa Primariei Municipiului Buzau, Piata Daciei, nr.1, pe fax la numarul 0238717950 sau la adresa de e-mail cabinet.primar@primariabuzau.ro, in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii acestuia.

                                Primarul Municipiului Buzau,

                                    Constantin Toma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings