Anunt public

In conformitate  cu dispozitiile art.  7,  alin. (1) si (2) din  Legea nr.  52/2003 privind transparenta  decizionala  in administratia  publica,  in  calitate de  primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului  Local al Municipiului  Buzau  din  luna februarie  2019  a fast  initiat  urmatorul  proiect  de hotarare cu caracter normativ:

•  proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare  a sistemului de administrare  a parcarilor publice  pe domeniul   public al municipiului Buzau

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectul de hotarare pe site-ul  autoritatii  publice  locale,  la  adresa  www.primariabuzau.ro   si  la avizierul primariei.

Propunerile,   sugestiile  sau  opiniile   cu  privire  la  proiectul    de  hotarare

mentionat  mai sus pot fi depuse la sediul Primariei municipiului Buzau,  la Ghiseul Unic,   pana  cel  tarziu  25  februarie   2019,   la  responsabilul   pentru  relatia   cu societatea civila,  doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings