ANUNT PUBLIC

In conformitate cu dispozitlile art. 7,  alin.  (4)  din Legea nr.  52/2003 privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica,  in calitate  de primar,  aduc la cunostinta   publica  faptul   ca  pentru  sedinta  ordinara   a  Consiliului   Local  al Municipiului  Buzau din  luna decembrie  2018  a fost  initiat   urrnatorul  proiect  de hotarare cu caracter normativ:

  • proiect de  hotarare   privind   stabilirea,    la  nivelul  municipiului    Buzau,   a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019.

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectul de hotarare pe site-ul  autoritatii  publice  locale,  la adresa  www.primariabuzau.ro  si  la  avizierul primariei.

Propunerile,  sugestiile   sau  opiniile   cu  privire  la  proiectul  de  hotarare mentionat mai sus pot fi depuse la sediul Primariei municipiului  Buzau,  la Ghiseul Unic,  pana  cel tarziu  06  decembrie  2018,  la  responsabilul   pentru  relatia   cu societatea civila,  doamna Jipa Petronela.

Dezbaterea  publica va avea loc pe data de 07.12.2018,  ora 09.00,   sala Nicu Constantinescu (sala 13).

PRIMARUL MUNICIPIULUI  BUZAU,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings