ANUNT PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 49, alin.(2), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 31 octombrie 2018 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

– Hotărârea nr. 250 privind utilizarea bazelor materiale sportive ale unităţilor de învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Municipiului Buzău;

Hotărârea nr. 251 pentru modificarea Hotărârii nr.181/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău;

– Hotărârea nr. 252 privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Buzău (“Intrarea Pescăruş”, drum public situat între imobilele cu numerele 242-244 de pe Strada Orizontului, cartier Simileasca, în „Intrarea Cocorilor”);

– Hotărârea nr. 253 privind renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Bulevardul Mareșal Averescu și arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierul Nicolae Bălcescu, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;

– Hotărârea nr. 262 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada General Grigore Baştan, nr. 1, lotul nr. 1.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile sus menţionate pe site-ul primăriei.

 

PRIMARUL

MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings