ANUNT PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 49, alin.(2), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 30 august 2018 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

–  Hotărârea nr.191 privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău;

–  Hotărârea nr.192 pentru instituirea taxei speciale de salubrizare, datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare;

Hotărârea nr.193 pentru modificarea Hotărârii nr. 144/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiul Buzău;

– Hotărârea nr.194 privind atribuirea denumirii de Piaţa “Mitropolit Irineu Mihălcescu”intersecţiei dintre Strada Transilvaniei, Strada Obor, Strada Chiristigii, Strada Dionisie Romano, Strada Sfântul Sava Gotul şi Aleea Episcopie;

– Hotărârea nr.195 privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Buzău;

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile sus menţionate pe site-ul primăriei.

 

PRIMARUL

MUNICIPIULUI BUZAU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings