ANUNT PUBLIC

           ROMÂNIA,  JUDETUL  BUZĂU, MUNICIPIUL BUZĂU

          – PRIMAR –

    Nr.547/CLM/2017

  ANUNȚ  PUBLIC

  În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna aprilie 2018 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre privind colectarea separată a deșeurilor și acordarea de facilități către persoanele fizice și asociațiile de proprietari.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, camera 6, până cel târziu 06 aprilie 2018, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings