ANUNȚ CU PRIVIRE LA ELABORAREA PROPUNERILOR PENTRU DOCUMENTAȚIA DE URBANISM

„Plan Urbanistic Zonal “Realizare parc balnear, Stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei”

 

Plan Urbanistic Zonal “Realizare parc balnear, Stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei” În temeiul Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, UNITATEA ADMINSITRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL BUZĂU, prin Consiliul Județean Buzău, cu sediul în Municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu Nr. 48, în calitate de titular, anunță publicul interesat cu privire la demararea etapei de elaborare a propunerilor pentru documentația de urbanism „Plan Urbanistic Zonal “Realizare parc balnear, Stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei”, pentru zona de studiu cu suprafața de 12,47 ha, amplasată în Stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei, județul Buzău. Zona de studiu include terenul cu suprafața măsurată de 10,52 ha, identificat prin nr. cadastral 25135 și carte funciară nr. 25135. Persoanele interesate să trimită observații / comentarii o pot face la sediul Primăriei Comunei Merei, localitatea Merei, nr. 91, comuna Merei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings