Nr. 138/CLM/2019

ANUNT  PUBLIC

În   conformitate cu dispoziţiile   art.   7,   alin. (1) si   (2)   din Legea nr. 52/2003   privind   transparenţa   decizională   în   administraţia   publică, republicată, în  calitate  de  primar, aduc  la  cunoştinţă  publică faptul  că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna aprilie   2019   a   fost   iniţiat   următorul   proiect   de   hotărâre   cu   caracter normativ:

-proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii nr. 231 din 28.09.2018   privind   aprobarea   criteriilor   pentru   acordarea   unor ajutoare de urgentă, precum  si a prestatiilor financiare exceptionale. Persoanele   fizice   şi   juridice   interesate   pot   consulta   proiectul   de hotărâre   pe   site-ul   autorităţii   publice   locale,   la   adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu la data de 18 aprilie  2019, ora 12.00, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings