46 de proiecte, record la sedinta CJ

Nu mai putin de 46 de proiecte  vor fi supuse spre aprobare la ședința ordinară a Consiliului Județean Buzău din data de 23 martie 2017. Iata care este ordinea de zi si la ce se refera proiectele:

 

 1. Rectificarea definitivă a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2016;
 2. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
 3. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluziva Buzău;
 4. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;
 5. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;
 6. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;
 7. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;
 8. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 9. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău;
 10. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
 11. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Muzeului județean Buzău;
 12. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului “George Ciprian” Buzău;
 13. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 14. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău;
 15. Aprobarea utilizarii în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016;
 16. Aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017;
 17. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
 18. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău;
 19. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive Buzău pe anul 2017;
 20. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;
 21. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;
 22. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;
 23. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 24. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău;
 25. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Muzeului Județean Buzău;
 26. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău;
 27. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2017;
 28. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 29. Aprobarea Programului de lucrări de Întreținere curentă periodică și consolidări, modernizari și reabilitări drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2017;
 30. Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al Județului Buzău în anul 2017;
 31. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de partener în acțiuni și manifestări de interes județean;
 32. Aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2017;
 33. Aprobarea finanțării fazelor naționale a unor olimpiade școlare organizate în Județul Buzău precum și a proiectului educațional ”Provocări în educația secolului XXI”;
 34. Stabilirea costului mediu lunar în perioada ianuarie-februarie 2017 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 35. Aprobarea Metodologiei de acordare a subvențiilor de la bugetul Județului Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998 – forma actualizata;
 36. Aprobarea Planului de analiza și acoperire a riscurilor la nivelul județului Buzău – forma actualizată pentru anul 2017 (*Anexa la proiectul de hotărâre se poate studia la Serviciul Cancelarie. Conține un număr de 335 pagini);
 37. Completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău;
 38. Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de specialitate din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 39. Validarea Dispoziției nr.236/2017 a Președintelui Consiliului Județean Buzău;
 40. Validarea Dispoziției nr.238/2017 a Președintelui Consiliului Județean Buzău;
 41. Aprobarea unor măsuri organizatorice la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău;
 42. Aprobarea majorării capitalului social subscris și vărsat de Județul Buzău la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău;
 43. Atribuirea licenței de traseu pentru traseul județean cod 051, Buzău Autogara XXL – Lopătari, operatorului de transport SC Grup Atyc SRL;
 44. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Sîrbești (comuna Vintilă Vodă) – Buzău și retur operatorului de transport rutier SC Trans Expert Slănic 94 SRL;
 45. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău – Frasinu fermă și retur operatorului de transport SC Envient SRL.

SUPLIMENTAR:

 1. Aprobarea dezmembrării unui lot de teren din terenul proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 56 / nr. cadastral 61949-C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings