31 august, zi de sedinta la Consiliul Judetean

Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară, JOI, 31 august 2017, ora 09:00.

Dispoziția Președintelui nr. 620/24.08.2017

Materialele care vor fi supuse spre aprobare vor fi publicate ulterior:

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
 1. Rectificarea a V – a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017;
 2. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului ”George Ciprian” Buzău;
 3. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Asociația FORUM ART la organizarea unui seminar dedicat Centenarului României (1918-2018) și Primului Război Mondial;
 4. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău, în parteneriat cu Colegiul Național „B.P. Hașdeu” la derularea proiectului  de sărbătorire a 150 ani de la înființarea instituției buzoiene de învățământ preuniversitar;
 5. Stabilirea funcţiunii imobilului proprietate publică a judeţului Buzău situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 – fost Spital I.C Brătianu, aflat în administrarea Consiliului judeţean Buzău;
 6. Punerea la dispoziția Societății Compania de Apă Buzău pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Buzău, în perioada 2014-2020 a unei suprafețe de teren de 6.692 mp. din terenul aferent sistemului de alimentare cu apă a comunelor situate pe Valea Slănicului din pârâul Jgheab, proprietate publică a Județului Buzău;
 7. Aprobarea inițierii procedurilor de cumpărare de către Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a unui bun imobil aparținând Societății Tipogrup Press SRL;
 8. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
 9. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;
 10. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 11. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
 12. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 13. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;
 14. Aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecția Copilului Buzău și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecția Copilului Buzău;
 15. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 299/2016;
 16. Revocarea/validarea unor membri de drept ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;
 17. Stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;
 18. Atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseele Berca-Buzău, Berca-Bărbucești şi retur operatorului de transport rutier SC MADCOM D.L.S. IMPEX SRL;
 19. Atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Bădila–Pîrscov- Buzău şi retur operatorului de transport rutier SC TRANS MANOLE SRL;
 20. Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa regulată specială pe traseul Sîrbești (comuna Vintilă Vodă) – Buzău și retur, operatorului de transport rutier TRANS EXPERT SLĂNIC 94 SRL.

 

 1. NOTE, RAPOARTE, INTERPELĂRI
 1. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie – iunie 2017.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings